1 tema: Tikslų ir uždavinių nustatymas

Norint planuoti ir vykdyti sėkmingą kartų mokymosi veiklą, reikia atsižvelgti į keletą dalykų.

Pirmas dalykas, kurį reikia apsvarstyti ir nuspręsti, yra projekto tikslai.

Paklauskite savęs:

  • Ką reikia pasiekti iki projekto pabaigos?
  • Ko noriu, kad mokiniai įgytų iš šios patirties?
  • Koks ilgalaikis projekto poveikis ir tikslas?

Tikslai nurodo, kaip jų bus pasiekta.

Geras būdas nustatyti savo tikslus yra vadovautis SMART tikslais (Ogbeiwi, 6):

  • Konkretus (angl. Specific) = kas ir kas?
  • Išmatuojamas (angl. Measurable) = kiek pokyčių tikimasi?
  • Pasiekiamas (angl. Attainable) = Ar galima pasiekti šį tikslą?
  • Realistiškas (angl. Realistic) = Ar šis tikslas atitinka problemos apimtį?
  • Laiko apribotas/Laiku (angl. Time-bound/Timely) = Kiek laiko turėtų trukti projektas? Koks yra terminas?