2 tema: Bendradarbiavimo menu pagrįsti metodai, skirti didinti grupės sanglaudą ir užkirsti kelią atskirčiai

  • Menais grįstas mokymasis orientuojasi į tinkamą meninių įgūdžių ir patirties panaudojimą kaip švietimo priemones, skirtas skatinti mokymąsi ne meno disciplinose ir ne meno srityse.
  • Kartų programų meninė veikla gali būti įvairių formų, įskaitant vaizduojamąjį meną, teatrą, šokį, amatus, literatūrą ir muziką.
  • Bendradarbiavimo menu grįsti mokymo metodai (koliažas, molis, piešimas, šokiai ir kūno judesiai ir kt.) tinka mokyti tolerancijos, įvairovės ir empatijos įvairiose ir kartų grupėse.
  • Menas padeda mokiniams išreikšti savo emocijas. Naudodami „čia ir dabar“ veikimo mokymosi metodus, orientuotus į neverbalinę sąveiką (kalbėjimą, skaitymą ar rašymą), mokytojai gali paskatinti nepalankioje padėtyje esančių besimokančiųjų dalyvavimą ir padidinti grupės sanglaudą.

Mes nesimokome iš patirties… mes mokomės apmąstydami patirtį.

– John Dewey –

Du metodai, kurie gali būti naudingi meninėje veikloje, gali būti dizaino apmąstymo procesas ir vizualinio mąstymo strategijos.

DIZAINO APMĄSTYMO PROCESAS:

Tai yra verslo strategija, skirta problemų sprendimo įgūdžiams didinti, todėl gali būti naudingas būdas kartu su dalyviais sukurti geriausią kelią kartų mokymosi veiklai plėtoti. Taip pat gali būti labai naudinga skatinant kūrybišką mąstymą, skirtingą mąstymą ir komandinį darbą. Stanfordo Hasso Plattnerio dizaino instituto pasiūlytas modelis apima penkis etapus: 1. Užjauskite: tyrinėkite savo vartotojų poreikius; 2. Apibrėžkite: nurodykite savo vartotojų poreikius ir problemas; 3. Idėja: meskite iššūkį prielaidoms ir kurkite idėjas; 4. Prototipas: pradėkite kurti sprendimus; 5. Bandymas: išbandykite sprendimus.

VIZUALINIO MĄSTYMO STRATEGIJOS:

Vizualinio mąstymo strategijos (VMS) – mokymosi metodas, sukurtas Jungtinėse Valstijose nuo 1980 m.

Šią sistemą sudaro grupinė diskusija apie meno kūrinį, kurią veda mentorius. Procesas, kurį suaktyvina trys pagrindiniai klausimai: „Kas vyksta šiame vaizde?; Kokie vaizdiniai elementai gali tai įrodyti?; Ką dar galime pamatyti?“.

Taigi, remiantis šiais samprotavimais gali atsirasti mokymosi forma, naudinga ugdant tam tikrus specifinius įgūdžius, tokius kaip kritinis mąstymas (dėl to įveikiami išankstiniai nusistatymai) ir gebėjimas dirbti komandoje.

PAPRASTŲ MENU PAGRĮSTŲ UŽSIĖMIMŲ PAVYZDYS:

Tai paprastas užsiėmimas, kurio metu dalyviai piešia veiklos scenas, apimančias tam tikrą sąveiką tarp skirtingų amžiaus grupių žmonių. Dalyviai mąstys „kartų atžvilgiu“ ir savo patirtį bei vaizduotę atskleis popieriuje.

  1. Dalyvius aprūpinkite piešimo reikmenimis.
  2. Paprašykite dalyvių pagalvoti apie veiklą, kuria jie užsiima arba galbūt norėtų užsiimti su kitų amžiaus grupių žmonėmis. Jei reikia, paskatinkite juos pagalvoti apie įvairius menus ir amatus, šokius, maisto gaminimą, skaičiavimą, sodininkystę ir kitą veiklą.
  3. Paprašykite dalyvių nupiešti veiklas, kurioje vyksta kartų mainai.
  4. Leiskite dalyviams tarpusavyje aptarti savo piešinius, suaktyvinkite diskusiją tarp dalyvių, užduodant skatinančius klausimus apie skirtingų sukurtų piešinių reikšmes.