2 tema: Kas yra tarpreliginis dialogas?

UNESCO religiją laiko kultūros ir religinės įvairovės išraiška, o tarpreliginį dialogą – atitinkamai kultūrinės įvairovės ir kultūrų dialogo dalimi. Iš tiesų, Jungtinės Tautos religijas laiko neatimama bendro žmonijos kultūros paveldo dalimi. Žmonija, kuri, nepaisant sunkumų, nori išgyventi ir gyventi vis oriau ir visavertiškai, negali sau leisti apsieiti be savo tradicinių išminčių.

Tarpreliginis dialogas nesiekia pakeisti žmonių supratimo apie savo religijas ar įsitikinimus, o bando rasti bendrą kalbą tarp religijų, sutelkti dėmesį į bendruomenes ir, akcentuodamas harmoniją ir taiką, nori rasti daugelio mūsų bendrų problemų sprendimus. Iš tiesų, viena iš tarpreliginio dialogo priežasčių yra „suteikti laisvės atmosferą“ (Kurucan, 2006, p.17).