2 tema: Priemonė problemoms spręsti

Kaip pažymi Torradeflot (2012), tarpreliginis ir vidinės religijos dialogas, taip pat įvairių  įsitikinimų ir vidinių įsitikinimų dialogas yra pagrindinis bet kokios JT doktrinos įkvėptos tarpreliginio dialogo iniciatyvos prioritetas. Kultūrų įvairovė labai pasireiškia religine, įsitikinimų įvairove ir turi būti teigiamai perteikiama per kultūrų bei religijų dialogą. Dialogas yra privilegijuota ir nepakeičiama prevencijos ir konfliktų prevencijos bei tarpininkavimo priemonė (Torradeflot, 2008).

https://www.canva.com/