3 tema: Kaip kartų praktika prisideda prie labiau įtraukiančių bendruomenių ir darbo vietų

Kuriant įtraukias darbo vietas, amžiaus ar kartų skirtumai dažnai būna nepastebimi. Nors daugelis įmonių daugiausia dėmesio skiria įvairovės ir įtraukties gerinimui, su amžiumi susiję stereotipai išlieka visose pramonės šakose ir įvairaus dydžio organizacijose. Dažnai, kai įmonės skiria dėmesį įvairovės didinimui, jos daugiausia dėmesio skiria tokiems aspektams kaip lytis ar etninė priklausomybė. Norint suprasti ir valdyti kartų skirtumus darbo vietoje, reikia tokio pat požiūrio, kaip ir bet kurios kitos rūšies įvairovės gerinimui.

Kartų praktika gali būti traktuojama kaip procesas, kai skirtingų kartų žmonės dalyvauja abipusės naudos teikiančioje veikloje, o per šį procesą dalyviai palaiko gerus santykius, pagrįstus dalijimusi. Visi šie aspektai yra labai svarbūs bet kuriai organizacijai ar darbo vietai, kad jos funkcionuotų sėkmingai. Vis dėlto paplitusi klaidinga nuomonė, kad dirbant su skirtingomis kartomis darbo vietoje reikia įvairių konfliktų valdymo veiksmų. Tačiau supratimas apie kartų skirtumus darbo vietoje niekuo nesiskiria nuo bet kokio kito požiūrio kuriant įtraukią darbo aplinką. Kaip ir bet kuri įvairovė, skirtingų kartų narių įtraukimas į organizaciją gali duoti daug naudos. Įvairaus amžiaus žmonės pateikia skirtingus požiūrius, įgyvendindami naujoves ir kurdami kūrybiškus problemų sprendimus. Kartų kuravimas (ir atvirkštinis kuravimas) gali paskatinti naudingą karjeros plėtrą ir padidinti darbuotojų išlaikymą. Kartų įvairovė taip pat gali padėti įmonėms geriau suprasti klientų bazę. Įvairių kartų nariai į darbovietę atneša įvairių perspektyvų ir atspindi skirtingus gyvenimo lūkesčius, o tai paįvairina klientų bazę.

Kartų praktika sulaukia susidomėjimo kaip požiūris į bendruomenės vystymąsi per socialinę įtrauktį ir sanglaudą. Tai padeda kurti aktyvias ir tvarias bendruomenes, pagrįstas abipuse pagarba ir socialine įtrauktimi. Kartų mokymasis pašalinakliūtis, trukdančias skirtingų kartų žmonėms dalyvauti veikloje ar priimti sprendimus, turinčius įtakos jų gyvenimui. Pavyzdžiui, tokie projektai kaip kaimynystės atkūrimas ir aplinkos išsaugojimas palengvina kartų praktiką ir duoda naudos visoms kaimynystėje gyvenančioms kartoms.

Dvi kartos kartu dirba bendruomenėje

Vaizdo įrašas

Kelių kartų darbo jėgos pranašumai

Senėjimo stereotipai