3 tema: Poveikis visuomenei

UNESCO (Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija) savo Visuotinėje deklaracijoje dėl kultūrinės įvairovės 2 straipsnyje pabrėžia kultūrinio pliuralizmo, kaip teigiamo politinio atsako į kultūrinės įvairovės šiuolaikinėse visuomenėse, svarbą.

„2 straipsnis. Nuo kultūrinės įvairovės iki kultūrinio pliuralizmo:

Mūsų vis įvairėjančiose visuomenėse labai svarbu užtikrinti darnią žmonių ir grupių, turinčių daugialypį, įvairų ir dinamišką kultūrinį tapatumą, sąveiką ir norą gyventi kartu.

Visų piliečių integraciją ir dalyvavimą skatinanti politika garantuoja socialinę sanglaudą, pilietinės visuomenės gyvybingumą ir taiką. Taip apibrėžiamas kultūrinis pliuralizmas yra politinis atsakas į kultūrinės įvairovės faktą. Kultūrinis pliuralizmas, neatsiejamas nuo demokratinio konteksto, skatina kultūrinius mainus ir viešąjį gyvenimą puoselėjančių kūrybinių gebėjimų ugdymą“.

https://www.canva.com/