3 tema: Veiksmingi jaunimo ir vyresnio amžiaus bendradarbiavimo pavyzdžiai

Kai kurie įgūdžiai ir būdai, kaip efektyviai bendrauti tarp kartų, yra šie:

 • Klausimų uždavimas
 • Akių kontakto užmezgimas
 • Teigiamas ir neigiamas tvirtinimas
 • Atsiprašymas
 • Meilės išreiškimas

Abi šalys turėtų įvertinti tai, kad kartų mokymasis yra abipusės meilės ir paramos santykis.

Kai kurios veiklos, galinčios skatinti jaunimo ir vyresnio amžiaus žmonių bendravimą ir sąveiką, yra šios (Nguyen ir kt.):

 • bendra laisvalaikio veikla
 • kortų žaidimai
 • televizoriaus žiūrėjimas drauge
 • kompiuterinių žaidimų žaidimas

Pateikiame keletą projektų, sėkmingai skatinančių vyresnio amžiaus ir jaunimo grupių sąveiką, pavyzdžius:

Nguyen ir kt. (2015) per mokymo programą bandė įveikti skaitmeninį atotrūkį tarp kartų. Jie įdarbino skirtingos kilmės pagyvenusius žmones, taip pat jaunimo savanorius nuo 10 iki 15 metų amžiaus. Projektas apėmė savaitės bendravimo sekcijas per tris mėnesius, o kiekvienas pagyvenęs žmogus buvo paskirtas dirbti su vienu jaunuoliu. Dalyviams buvo parinktas konkretus žaidimas, o jų bendravimas ir sąveika buvo stebima per dalyviu interviu ir užpildytus klausimynus. Šio tyrimo rezultatai prisideda prie ryšio tarp bendravimo ir socialinių žaidimų – buvo padaryta išvada, kad socialiniai žaidimai akcentuoja kartų sąveiką ir jaunų bei pagyvenusių žmonių bendravimą. Tokie žaidimai suteikia daugiau galimybių kartų sąveikai ir padidina dalyvių bendravimo motyvaciją.

Kitas pavyzdys, kai jaunoji ir vyresnioji karta efektyviai bendrauja, yra projektas „Istorija gyva!“, įgyvendintas Elders Share the Arts (ESTA). Šis projektas skatina bendrauti su skirtingomis kartomis, sukuriant erdvę dialogui apie jų panašumus ir skirtumus. Dalyviai atrenkami iš vietos mokyklų ir senjorų bendruomenės centrų. Jiems duodama diskusijų tema. Dalyviai gali diskutuoti temomis naudodamiesi teatro menu, vaizduojamuoju menu, pasakojimu ir rašymu, o ESTA vykdomojo direktoriaus teigimu, šio projekto privalumų yra daug; vyresnio amžiaus žmonės mokosi pristatymo įgūdžių ir tobulina anglų kalbos žinias (jei anglų kalba yra antroji), o savo gyvenimo istorijomis dalijasi su kita karta. Kita vertus, jaunimas išmoksta gerbti vyresniuosius ir žiūrėti į juos kaip į bendruomenės dalį bei labiau įsitraukia į vyresnio amžiaus klausimus (Neugass H., Beete P. 2015).

Kitame Ispanijoje atliktame tyrime mokslininkai bandė apžvelgti 133 kartų projektų efektyvumą. Štai jų išvados iš preliminarių rezultatų:

 • tiek jauni, tiek vyresni žmonės buvo smalsesni ir atrado naujų dalykų
 • vyresnio amžiaus žmonės buvo motyvuoti mokytis naujų dalykų
 • abi grupės užsiėmė mokymu ir mokymusi
 • buvo abipusis palaikymas
 • jaunesni žmonės rodė daugiau pagarbos vyresniems žmonėms