4 tema: Skirtumas tarp daugiakultūriškumo ir tarpkultūriškumo

Daugiakultūriškumas reiškia kelių kultūrų, gyvenančių kartu toje pačioje geografinėje ar socialinėje erdvėje, egzistavimą, tačiau neįtraukiant jų įtakos ar mainų, be kontakto su vietos bendruomene. Ji neskatina savo kultūrai svetimų papročių asimiliacijos, dėl kurios gali kilti konfliktas. Pavyzdžiui, studentų bendruomenė, atvykusi iš skirtingų šalių ar regionų, kuri bendrauja tik su tais, kurie turi šį išskirtinį elementą tiek klasėje, tiek už jos ribų.

Tarpkultūriškumas pasisako už skirtingų kultūrų sambūvį toje pačioje erdvėje ir, be to, įsipareigoja jų tarpusavio sąveikai be jokios kultūrinės grupės viršenybės. Tarpkultūriškumas grindžiamas tokiomis vertybėmis kaip pagarba įvairovei, kiekvienos grupės augimas ir integracija. Ji taip pat remiasi dialogu, kad išspręstų galimus konfliktus. Pavyzdžiui, klasė, kurioje skirtingos geografinės kilmės mokiniai vienodai bendrauja tarpusavyje tiek klasėje, tiek už jos ribų.