4 tema: Teigiami kartų mokymosi rezultatai jaunajai kartai

Jaunoji karta gali daug ko pasimokyti iš vyresniųjų kartų ir įgyti įvairių žinių bei įgūdžių. Socialinių įgūdžių įgijimas, emocinis augimas, didesnės savivertės ir savigarbos jausmas yra tik keletas teigiamų rezultatų, kuriuos gali įgyti jaunoji karta. Taip pat įrodyta, kad jaunesnės kartos asmenys, dalyvaujantys kartų mokymesi, pasižymi padidėjusiu socialinės atsakomybės jausmu, optimizmu, empatija, aukštesniu kūrybiškumo, iniciatyvumo, kantrybės ir atvirumo lygiu. Mokymasis tarp kartų sumažina neigiamus stereotipus, susijusius su jaunesnėmis kartomis, taip padedant sukurti platesnį supratimą. Kai jaunoji karta bendrauja su vyresnėmis kartomis, dažnai jaunoji karta įgyja praeities perspektyvą, įskaitant istorinius įvykius, kultūras ir tradicijas. Be to, jaunesnės kartos, dalyvaujančios mokymesi tarp kartų, labiau linkusios atsiduoti savo bendruomenei ir tampa mažiau susitelkusios į save. Nors abi kartos gali daug pasimokyti iš kartų mokymosi, vienas reikšmingiausių ir teigiamų rezultatų abiem yra atotrūkio panaikinimas ir santykių atstumas, o tai savo ruožtu moko geresnio bendravimo, ryšio ir užkerta kelią neigiamiems stereotipams, tokiems kaip amžius.