5 tema: Vertinimas

Vertinimas ir dokumentacija yra svarbiausi programos planavimo aspektai. Ji suteiks jums konkrečią analizę, ar buvo pasiekti projekto tikslai (todėl projektas buvo sėkmingas), koks buvo poveikis dalyviams ir ar būtų galima jį pagerinti bei kaip.

Taip pat svarbu atskirti kartų projektų vertinimą nuo kitų socialinių projektų. Skirtumas – tam tikru mastu – slypi tame, kad kartų projektai suburia skirtingas kartas, skatina abipusius mainus tarp šių kartų, iš kurių visos gali gauti naudos.

Apskritai labai svarbu turėti praktines procedūras, kurios „gali būti taikomos tam tikroms sąlygoms“ ir „įdedant pagrįstų pastangų“.

Tačiau kartais vertinimas išlieka sudėtinga užduotis, kadangi  rezultatus „sunku kiekybiškai įvertinti, nes jie dažnai yra neryškūs ir ilgalaikiai“. (Springate ir kt., 2008).

Norėdami įveikti šį iššūkį, turite:

  • Nustatyti aiškius tikslus ir rezultatus
  • Stebėti tikslus viso projekto metu
  • Įtraukti dalyvius į vertinimo procesą ir suplanuokite klausimus
  • Atlikti kokybinių ir kiekybinių duomenų rinkimą