Grupinė veikla

Daugiakultūriškumo ir tarpkultūriškumo debatai

  • Padalinkite grupę į dvi komandas: viena atstovauja daugiakultūriškumą, o kita – tarpkultūriškumą.
  • Suteikite kiekvienai komandai laiko tyrinėti ir parengti argumentus dėl savo pozicijos.
  • Vykdykite „diskusiją“ tarp dviejų komandų, kiekviena komanda pateikia savo argumentus, kodėl jų požiūris turi teigiamų arba „neigiamų“ kiekvienos koncepcijos aspektų (jei tokių yra).
  • Po debatų palengvinkite diskusiją, kad išsiaiškintumėte kiekvieno požiūrio stipriąsias ir silpnąsias puses ir kuo jie skiriasi vienas nuo kito.
  • Skatinkite dalyvius pasidalyti savo patirtimi ir perspektyvomis apie daugiakultūriškumą ir tarpkultūriškumą bei apie tai, kaip jie matė, kaip šie metodai veikia savo bendruomenėse.

Tarpkultūrinis muziejus

  • Užduotį sudaro įvairių žodžių, susijusių su tarpkultūriškumu dalijimusi.
  • Šalia kiekvieno žodžio padėkite popieriaus lapelį.
  • Paprašykite mokinių užrašyti ant lapelio tai, ką jie galvoja apie šį žodį. Tai gali būti piešinys, sakinys ar kitas žodis.
  • Po to vyks grupinė diskusija, kurioje bus aiškinamasi, ką jie parašė ar nupiešė ant lapelių.