Grupinė veikla

Pažiūrėkime trumpą situaciją ir pabandykime ją išanalizuoti, kur susiduria kartų supratimas ir požiūris.

https://www.youtube.com/watch?v=reRcVxAWT1g&t=58s

  • (sustabdyti vaizdo įrašą 1:00 min.) Ar galite apibūdinti šią moterį? Kaip galėtumėte ją apibūdinti?
  • (sustabdyti vaizdo įrašą 2:00 min.) Ką manote apie tą akimirką? Kaip galėtumėte apibūdinti jaunuolį?
  • (sustabdyti vaizdo įrašą 3:00 min.) O kaip dėl to momento?
  • (žiūrėti iki galo) O kaip dabar?

Taip yra ir su kartų mokymu. Ši situacija įrodo, kaip svarbu suprasti, o ne turėti išankstinį nusistatymą. Taip pat, kad žmonės yra skirtingi ir kaip pateikti informaciją, kad abu šie žmonės ją vienodai suprastų pasitelkdami skaitmenines technologijas.

Nustatykime, kokį asmenį turime savo organizacijose arba kokį jį įsivaizduojame:

  • Suskirstykite mokinius į grupes: 1 ir 2 grupės sukurs asmenybę, kurios amžius yra 18–40 metų, o 3 ir 4 grupės – 41–65 metų asmenybę.
  • Kiekviena grupė sukurs savo asmenybę, įskaitant tapatybę, amžių, profesiją ir pomėgius.
  • Įvertinkite, kiek skaitmeniniu požiūriu šis asmuo gali būti pažengęs.
  • Kiekviena grupė pristatys savo asmenybę ir aptars savo pasirinkimą.