Modul 1: Teoretiska grunder och fördelar med generationsöverskridande lärande

Lärandemål

Efter att ha slutfört denna modul kommer eleverna att kunna:

  1. identifiera minst fem fördelar med intergenerationellt lärande (IL).
  2. lista minst fem positiva resultat av IL för varje generation.
  3. beskriva hur praxis mellan generationerna bidrar till en mer inkluderande arbetsplats.
  4. identifiera likheter och skillnader i inlärningsmetoder mellan vuxna och yngre generationer.
  5. identifiera hur intergenerationell praktik kan användas för att främja mer inkluderande samhällen.