Modul 2: Interkulturell och interreligiös dialog

Mål för inlärning

Under årens lopp har det på grund av mångfalden i våra samhällen uppstått ett behov av att förklara och förtydliga nya begrepp som har dykt upp, t.ex. “mångkulturalism” och “interreligion”.

I den här modulen kommer vi därför att:

  • Beskriv hur en generationsöverskridande strategi kan användas för att främja mångkulturalism och interreligiös dialog.
  • Skapa ett respektfullt utbyte mellan individer och grupper med olika kulturell bakgrund eller världsåskådning.

KUNSKAP

  • Betona vikten av hur utbildning mellan generationer kan främja mångkulturalism och interreligiös dialog.
  • Identifiera olika sätt för möten/utbyten mellan generationer, mångkulturella och interreligiösa möten/utbyten för att främja integration och olika synsätt.
  • Beskriv hur intergenerationell praktik och projekt kan bidra till mer inkluderande samhällen och arbetsplatser.

KOMPETENS:

  • Använd olika sätt att uppmuntra samarbete mellan generationerna och förvandla varje potentiell konflikt till en möjlighet till lärande.
  • Använd aktiv lyssning, dialog och ifrågasättande för att underlätta och stödja lärandet.
  • Använd konstbaserade undervisningsmetoder för generationsöverskridande undervisning på ett effektivt sätt.