Modul 3: Digitala verktyg för intergenerationellt lärande

Mål för inlärning

Efter att ha slutfört denna enhet kommer eleverna att kunna:

Kunskap:

  • Ha kunskap om hur man integrerar och använder olika digitala verktyg eller tekniker på ett lämpligt sätt
  • Ha kunskap om hur man använder onlinekonferenser, gör effektiva presentationer, integrerar multimedia, spelifiering och resurser som bygger på generationsöverskridande lärande.
  • Presentera hur man utformar studenternas bedömning i intergenerationellt lärande.

Färdigheter:

  • Använda sökmotorer och välja lämpligt verktyg
  • Använda program/tillämpningar som Zoom/Google Meets/Microsoft Teams; göra presentationer och lektionsinnehåll med Microsoft PowerPoint/Canva; integrera multimedia i lektioner som YouTube; använda spelifiering som korsord/domin/puzzel.
  • Använd bedömningsverktyg, frågeformulär online som Google Forms/Lime survey.

Ansvar och autonomi:

  • leda valet och användningen av digitala verktyg som är lämpliga för elevernas ålder och förmåga
  • Utvärdera intergenerationella metoder som använder digitala verktyg genom övningar, undersökningar och verkligt arbete i klassen.