Modul 4: Att dela erfarenheter mellan olika generationer

Mål för inlärning

Efter att ha slutfört den här enheten kommer eleverna att kunna:

  • Visa kunskap om hur man bevarar och delar med sig av biografiska berättelser och livsberättelser som en effektiv metod för intergenerationellt lärande.
  • Visa kunskap om hur kreativ konst kan fungera som en teknik som inspirerar olika generationer att delta i intergenerationella inlärningsupplevelser.
  • Ha kunskap om hur berättande (antingen fysiskt eller digitalt) kan lösa frågor som olika generationer tar upp, t.ex. a) bristande teknikvana, b) social isolering och c) små möjligheter att interagera med yngre människor.
  • Observera och övervaka de lärandemässiga konsekvenserna av generationsöverskridande berättande för deltagarna.