Modul 5: Hantering av olikagrupper

Mål för inlärning

Den här modulen ger dig nödvändig kunskap och information om:

  • Att föra samman generationer för att på ett effektivt sätt ta itu med utmaningar och övervinna hinder.
  • Att hantera ålder och stereotyper genom en rad aktiviteter.
  • Att göra generationsövergripande aktiviteter och projekt tillgängliga och inkluderande.
  • Använda konstbaserade undervisningsmetoder för generationsöverskridande undervisning för att underlätta inlärningsprocessen när man arbetar med olika grupper.