Modul 6: Planering av ett generationsöverskridande projekt

Mål för inlärning

Efter att ha slutfört modul 6 kommer eleverna att kunna:

Kunskap:

 • Förstå varje generations motivationsfaktorer och influenser – kunna identifiera gemensamma drag och trender bland eleverna.
 • Visa kunskap om de olika stegen i ett intergenerationellt inlärningsprojekt och förmåga att fastställa inlärningsmål och motsvarande verktyg.
 • Visa kunskap om kommunikationsstrategier och förmåga att anpassa dem till olika målgrupper/lärare. Fastställa hur man samarbetar med och uppskattar varje generations unika egenskaper.
 • Inse de utmaningar som finns när man kopplar samman individer över generationsgränserna.

Kompetens:

 • Utveckla olika inlärningsmoduler utifrån olika åldersgruppers intressen, behov och inlärningsmodeller.
 • Utnyttja ålders- och kulturell mångfald till förmån för eleverna.
 • Fördela uppgifter och ansvar på ett effektivt sätt, baserat på varje inlärares befintliga färdigheter och önskade läranderesultat.
 • Kunna skilja mellan orsakerna till de utmaningar som uppstår mellan generationerna.
 • reagera på varje utmaning som ditt generationsöverskridande team ställs inför.
 • Utnyttja de gemensamma drag som identifierats mellan generationerna för att förena individerna inom programmet.

Ansvar och självständighet:

 • Visa förmåga att känna igen och hantera en eventuell kris som kan uppstå under ett projekt/en aktivitet för lärande mellan generationer.
 • Visa kompetens för att övervinna utmaningar och leda ett generationsöverskridande team.
 • Ständigt utvärdera läranderesultaten och stödja att hitta lösningar på olika kommunikationsproblem utifrån att följa ett gemensamt mål.
 • Utrusta eleverna med förmågan att utforma ett eget intergenerationellt lärandeprojekt/en egen aktivitet.

Kursinnehåll

Expandera alla