HEM

Välkommen till

INTEL:s webbplats!

Intergenerational Pedagogies for Adult Learning (INTEL) utvecklades för att sammanföra ett nätverk av vuxenutbildare för att underlätta intergenerationellt lärande inom områden med gemensamma behov, t.ex. teknik, marknad, välbefinnande, hantverk, kultur och social inriktning för vuxna inlärare.

Om

I projektet föreslås utformning och utveckling av ett inkluderande, interaktivt och användarvänligt digitalt verktyg som kommer att berika vuxenutbildarnas nuvarande färdigheter och kompetenser och utrusta dem med kompetenser som gör det möjligt att involvera intergenerationellt lärande i deras utbildningsmetoder och strategier.

Kursplan för utbildning
Online-plattform
Guide