Ansvarsfriskrivning för upphovsrätt

Allt audiovisuellt material har tagits fram fritt från fria bildplattformar online och/eller YouTube och tillämpar lagarna om rättvis användning utan avsikt att bryta mot någon upphovsrätt. Om du anser att upphovsrätten har kränkts, vänligen kontakta oss på följande adress www.intelproject.eu för att lösa frågan på ett reparativt rättssäkert sätt.