Ansvarsfriskrivning för upphovsrätt

Allt audiovisuellt material har tagits fram fritt från fria bildplattformar online och/eller YouTube och tillämpar lagarna om rättvis användning utan avsikt att bryta mot någon upphovsrätt. Om du anser att upphovsrätten har kränkts, vänligen kontakta oss följande adress www.intelproject.eu för att lösa frågan ett reparativt rättssäkert sätt.