Enhet 1 Effektiviteten av storytelling som metod för intergenerationellt lärande

This video is produced by STORY COMP, a European-funded project, and underlies the significance of storytelling.

  • Berättelser skapar vanligtvis förbindelser, eftersom de stimulerar känslor och tankar på ett sätt som gör att lyssnaren inte bara kopplas samman med berättelsen, utan också med berättaren (WHO, 2022).
  • Men vad är egentligen berättande?
  • Enligt Cambridge Dictionary är storytelling den handling som består i att skriva, berätta eller läsa berättelser.
  • Det råder ingen tvekan om att berättande främjar kreativitet och är “grunden för hälsa, fredsskapande och visioner” (Metzger, 2010).
  • Berättande skapar utrymme för att koppla samman traditioner på ett roligt och givande sätt. Det ger utrymme för vem som helst att dela med sig av något som redan finns: berättelserna, visdomen, de visuella färdigheterna eller till och med deras förmåga att föreställa sig.
  • Detta är anledningen till att storytelling är en vanligt förekommande praxis för intergenerationellt lärande.
  • Förutom de positiva konsekvenserna för relationerna mellan generationerna har berättande även visat sig ha en fysiologisk effekt.
    • Studier visar att berättande inte bara sänker kortisolnivåerna, ett hormon som orsakas av stress, utan också ökar oxytocinnivåerna. Oxytocin ses ofta som kärlekshormonet och har varit nära kopplat till sociala band (Brockington et al. 2021).
  • Således är storytelling avgörande för människors förmåga att knyta an till varandra på ett effektivt och meningsfullt sätt. Att dela med sig av levda historier och knyta an mellan generationer verkar göra människor motståndskraftiga, empatiska och lyckliga, eftersom det hjälper dem att hitta mening.

Den här videon visar en intergenerationell aktivitet på Irland som utvecklades som en resa och som resulterade i att man lärde sig om den irländska konsten att berätta historier, traditionell fårskötsel och utforskade det unika landskapet i grevskapet Clare (EIL Intercultural Learning 2012).