Referenser

Boatman, A. (….). Förstå dagens flergenerationella arbetskraft: Fördelar, utmaningar och 9 bästa metoder för förvaltning. Akademin för innovativa HR-frågor. https://www.aihr.com/blog/multigenerational-workforce/

Buffel, T., De Backer, F., Peeters, J., Phillipson, C., Reina, V.R., Kindekens, A., De Donder, L., och  Lombaerts, K. (2014). Främja hållbara samhällen genom praxis mellan generationerna. Procedia – Samhällsvetenskap och beteendevetenskap 116 ( 2014 ): 1785 – 179.  https://www.Researchgate.net/publication/275543515_Promoting_Sustainable_Communities_Through_Intergenerational_Practice

Clyde, A. och Kerr, B. (2020.12.28). OER: Den roll som intergenerationellt lärande spelar inom vuxenutbildningen. https://epale.ec.europa.eu/en/blog/oer-role-intergenerational-learning-adult-education

Cordell, A. (2021.12.15). Fyra fördelar med generationsövergripande program. Benjamin Rose Institute of Ageing.  https://benrose.org/-/resource-library/staying-active/ four-benefits -of -intergenerational-programming

Dadak, A. (2022.11.28). Vi lär oss av varandra, lär oss av varandra och lär oss om varandra. https://epale.ec.europa.eu/en/blog/learning-each-other-learning-each-other-and -learning-about-each-other

Demme, E.  (2021.04.07).  Vikten av generationsöverskridande lärande för unga och gamla. Demme Learning. https://demmelearning.com/blog/ intergenerational- learning-importance/

Fitzpatrick, A. (2019).Mot en pedagogik för intergenerationellt lärande. https://arrow. tudublin.ie/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=aaschsslbk

Fitzpatrik, A. (2022.01.31).Intergenerationellt lärande som en pedagogisk strategi inom ECE-tjänsterna. http://www.toyproject.net/2022/01/ intergenerational -learning-pedagogical-strategy-ece-services/

Generationer som arbetar tillsammans (…). Lärande genom praktik mellan generationer. http:// generationsworkingtogether.org/ downloads/5252d276ca45a- GWT%20brochure%20FINAL.pdf

Genergier som arbetar tillsammans (….). Praktik mellan generationerna. https://generations working together.org/about/intergenerational-practice/

Giraudeau, C. och Bailly, N. (2019). Program för flera generationer: Vad kan barn i skolåldern och äldre förvänta sig av dem? En systematisk genomgång. Eur J Ageing 16(3): 363–376. doi: 10.1007/s10433-018-00497-4

Heaslip, E. (2022.08.01). Hur man tar till sig generationsmångfald på arbetsplatsen. https://vervoe.com/generational-diversity-in-the-workplace/

Inkluderande arbetsgivare (2022). Vad är en generationsöverskridande arbetsplats? https://www.inclusiveemployers.co.uk/blog/managing-intergenerational-workplaces/?cn-reloaded=1 

KnowledgeCity Learning solutions (….). Generationsskillnader på arbetsplatsen: A 2022 Guide. https://www.knowledgecity.com/blog/ generational-differences-in-the-workplace/

Kranz,D., Thomas, N.M. och Hofer, J. (2021.04.16).Förändringar i åldersstereotyper hos tonåringar och äldre deltagare i ett program för möten mellan generationer. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.658797/full

Kump, S., och  krašovec, S. J. (2014). Lärande mellan generationer i olika sammanhang. I B. Schmidt-Hertha, S. J. Krašovec och M. Formosa (red.), Learning across Generations in Europe:Contemporary Issues in Older Adult Education. (pp. 167–178).. http://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctv2gjwx8p.19

Murayama, Y., Murayama, H., Hasebe, M., Yamaguchi, J. och Fujiwara, Y. (2019).Effekten av generationsöverskridande program på socialt kapital i Japan: en randomiserad befolkningsbaserad tvärsnittsstudie. BMC Public Health 19 (156). https://doi.org/10.1186/ s12889 -019-6480-3

Mccoshan, A. (2016). 8de bästa tipsen för ett framgångsrikt lärande mellan generationerna. https://epale.ec. europa.eu/en/blog/8-top-tips-successful-intergenerational-learning

MetLife Foundation (….). TRIED AND TRUE: En guide till framgångsrika intergenerationella aktiviteter vid program med gemensamma platser. https://s3.amazonaws.com/ pushbullet-uploads/ ujzNDwQrsR 2-lwTZVh9XzpO2 KpViVzhCua55IiDV0Dyg/tried%20and%20true.pdf

O’Hara, J. och  Corrigan, T. (2013).Lärande mellan generationerna: En värdefull inlärningsupplevelse för högskolestudenter.https://www.researchgate.net/ publication/266386848_Intergen erational_Learning_A_Valuable_Learning_Experience_for_Higher_Education_Students

Prerena Foundation (2021.04.01). Fördelarna med generationsöverskridande lärande.https://medium.com/ @prernafoundation/benefit-of-intergenerational-learning-83610b8ecd10

Scottish Centre for Intergenerational Practice (….). Generations working together; Användarhandbok för intergenerationellt lärande. https://generationsworkingtogether.org/ downloads/ 504dec3ddbef6-Intergenerational_Learning_updated_15_Aug_2011.pdf

UNESCO Institutet för livslångt lärande (2021.09.06). Intergenerationellt lärande mellan äldre vuxna och studenter.  https://uil.unesco.org/case-study/effective-practices- database- litbase- 0/ intergenerational-learning-between-older-adults

Vanderven, K. (2008.10.03).Teori om generationsväxling: Den saknade faktorn i dagens program för generationsväxling. https://doi.org/10.1300/J024v20n01_04

Varela, A. (2021.02.18).Stereotyper kan försämra äldre vuxnas prestationer i kognitiva och fysiska uppgifter. https://news.gsu.edu/ 2021/02/18/ stereotypes-can- harm- performance-of-older -adults-on-cognitive-and-physical-tasks/