Ytterligare information

HelpAge International (….). Att föra samman olika generationer för att åstadkomma förändring. https://www.helpage.org/what-we-do/ society-for-all-ages/bringing-generations-together-for-change/

Institutet för internationella studier (2021.02.08). Den slående generationsklyftan, förklarad. https://iis.fisipol.ugm.ac.id/ 2021/02/08/the-striking-generational-divide-explained/

Scheve, T. and  Venzon, C. (…). 10 stereotyper om åldrande (som inte är sanna). https://health.howstuffworks.com/ wellness/ aging/aging-process/5-stereotypes-about-aging.htm

Avveckla din pensionering (….). Fem generationer i arbetslivet. https://www.unretireyourself.com/resources/five-generations-workforce/

Wilson, E. (2022.08.22) Generationsklyftan: antaganden och hur de kan begränsa dina elever. https://www.go1.com/ blog/ generational-divide