Ytterligare läsning

https://www.canva.com/

Mångkulturalism: Definition, teori och kännetecken:

https://www.sampoernauniversity.ac.id/understanding-multiculturalism-definition-theory-and-characteristics/

Mångkulturalism och interkulturalism: omdefiniering av nation och solidaritet

https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-018-0082-6

Olika religioner i världen: Översikt och fakta | Stora religiösa trosuppfattningar

https://study.com/academy/lesson/different-religions-world-overview-facts.html