Om

Om projektet

Projektet INTEL utformades för att tillgodose behoven hos vuxna inlärare i olika åldrar i Europa, som möter olika hinder för inlärning, samt för att främja integration, intergenerationell, interkulturell och interreligiös dialog och aktivt medborgarskap bland unga EU-medborgare i allmänhet.

Mål

Sammantaget uppskattas det att antagandet och tillämpningen av metoder och verktyg för generationsöverskridande lärande inom vuxenutbildningen kommer att underlätta överföringen av kunskaper och färdigheter bland vuxna inlärare från olika åldersgrupper, samtidigt som det kommer att berika vuxenutbildarnas färdigheter och kompetens, så att de kan hantera de utmaningar som har uppstått inom vuxenutbildningen på ett mer effektivt sätt.

number-one

Utvidgning och utveckling av kompetensen hos vuxenutbildare och annan personal som stöder vuxna inlärare inom olika sektorer och verksamheter.

number-one(1)

Främja innovativa pedagogiska metoder och metoder för undervisning, lärande och bedömning som möjliggör utbyte av kunskaper och färdigheter mellan generationsöverskridande grupper, inklusive användning av digitala färdigheter på kreativa, samarbetsinriktade och effektiva sätt.

number-one(2)

Främja internationaliseringen av vuxenutbildningen och den ökande användningen av digitalt lärande.

number-one(3)

Stödja skapandet av flexibla utbildningsvägar i linje med vuxna inlärares behov i hela EU.

Projektets resultat

INTEL 1

Interaktiva kursplan för utbildning

INTEL 2

Online-plattform

INTEL 3

Interaktiv guide