Ämne 1: Digitala anpassningar av metoder för historieberättande mellan generationer

  • Digital storytelling är en kort form av digital medieproduktion som alla kan använda för att dela erfarenheter och berättelser på ett sätt som skapar mening.
  • Dessutom kan digitalt berättande vara ett effektivt sätt att utveckla kommunikations- och mediekunskaper, det kan hjälpa människor att komma i kontakt med sina djupa betydelser och kulturer, och det kan vara väldigt roligt (Botturi et al., 2014). Digital storytelling har också använts av hälsorelaterade skäl och dess positiva effekter har rapporterats grundligt (Stargatt, 2022).
  • En studie från Grekland föreslår nämligen de rika affektiva, kognitiva och sociala fördelarna för både unga och äldre av att använda ett nytt medieverktyg, Milia, som stöder onlinecommunity till kreativa berättelser om tidigare jobb (Meimaris 2017).
  • De flesta äldre människor saknar dock självförtroende och kompetens för att använda tekniken. En del av dem saknar till och med intresset för att använda tekniken.
  • Med detta sagt är det viktigt att uppmuntra äldre människor att utforska de olika digitala program och produkter som finns tillgängliga, eftersom det för många tjänster inte finns något annat val än tillgång till nätet. Genom dessa program får äldre människor möjlighet att få många sociala fördelar, som regelbunden kontakt med familj och vänner oavsett var de befinner sig.
  • Dessutom kan denna teknik erbjuda ett nytt medium för att berätta historier. Utvecklingen av ett digitalt berättelseskapande skulle kunna erbjuda en miljö där de äldres digitala kompetens stimuleras på ett lekfullt sätt, och genom spänningen för att producera med digitala medier kan en meningsfull upplevelse av familjeanknytning genomföras (Botturi et al. 2014).

Den här videon fångar diskussionen mellan två personer som har 57 år på nacken och som reflekterar över livet och uppväxten. Syftet var att se om människor som befinner sig i olika skeden av sina liv kan lära sig av varandra.

Bilder från en aktivitet som arrangerades av Iasis i Vasie Erasmus+-programmet från 2015 till 2017, som främjade solidariskt åldrande genom att odla digitala färdigheter.