Ämne 1: Egenskaper hos digitala bedömningsverktyg

Med ett högkvalitativt bedömningsinnehåll kan pedagogerna matcha den typ av bedömning de gör med de mål de hoppas uppnå, och leverera korrekt information som leder till djupare insikt om elevernas styrkor, svagheter och områden där de kan förbättras. Oavsett om du vill överge pappersbaserade prov, gå in på en ny internationell marknad eller säkerställa kontinuitet vid störande händelser finns det många fördelar med digital bedömning:

  • FLEXIBILITET. Genom att ha en mängd olika alternativ när det gäller vilka typer av bedömningar de kan göra kan pedagogerna känna sig flexibla och välja det bästa formatet för att uppfylla sina specifika mål för varje prov som handlar om intergenerationellt lärande.
  • VALIDITET. För att säkerställa testuppgifternas validitet bör bedömningsinnehållet konstrueras med hjälp av en rigorös, evidensbaserad designprocess som ställer frågor: Hur kan eleverna visa denna särskilda färdighet? Och hur kan ett testobjekt bevisa detta?
  • TILLFÖRSÄKERHET. Bedömningsformer och testuppgifter bör också testas av forskare för att säkerställa deras tillförlitlighet. Detta kan bevisas genom metodisk och grundlig forskning och testning.
  • MÅNGFALD. Olika typer av bedömningsfrågor tjänar olika syften. Nyckeln till att få fram meningsfull information om elevernas färdigheter och förmågor är att matcha de typer av frågor du ställer med den kunskapsdjup (DOK) du vill mäta – och genom att ha ett brett utbud av olika typer av frågor att välja mellan kan du göra detta på ett effektivt sätt.
  • INSIGHT. Hela syftet med formativ bedömning är att hjälpa pedagoger att bli effektivare genom att använda resultaten för att rikta in och förbättra undervisningen – och rapporter som ger viktiga insikter underlättar denna process.

https://www.freepik.com/