Ämne 1: Fastställa mål och syften

För att planera och genomföra en lyckad intergenerationell lärandeaktivitet finns det några saker som måste beaktas.

Det första man måste tänka på och besluta om är projektets mål.

Fråga dig själv:

  • Vad ska vara uppnått i slutet av projektet?
  • Vad vill jag att eleverna ska få ut av denna erfarenhet?
  • Vad är projektets långsiktiga effekt och syfte?

Målen anger hur dessa mål ska uppnås.

Ett bra sätt att identifiera dina mål är att följa följande SMART mål (Ogbeiwi, 6):

Specifikt = Vem och vad?

Mätbart= Hur mycket förändring förväntas?

Uppnåeligt = Kan målet uppnås?

Realistiskt = Är detta mål tillräckligt omfattande för att lösa problemets omfattning?

Tidsbegränsat/tidsenligt = Hur lång tid bör projektet ta? Vad är tidsramen?