Ämne 1: Fördelar med generationsöverskridande konstbaserade upplevelser

Konst är ett värdefullt verktyg för intergenerationella metoder, eftersom den kan göra det möjligt att övervinna stereotyper och ge personer i alla åldrar möjlighet att visa sina styrkor och förmågor.

Studier har visat att konstbaserat lärande kan bidra till att skapa respekt och utveckla förståelse och uppskattning mellan generationer, vilket ger flera fördelar både socialt och individuellt:

  • Att av-stigmatiseraannorlundahet“: Genom att främja interaktioner mellan olika grupper av människor får man möjlighet att konfrontera begreppet “den andre” och i stället låta individer betraktas som den person de är, inte bara den åldersgrupp de tillhör.
  • Främja empati: Förbindelse och möjlighet för de äldre vuxna och tonåringarna att se sina likheter snarare än enbart sina skillnader.
  • Icke-verbal kommunikation/symbolisk kommunikation: Konst är ett symboliskt sätt att kommunicera utanför det verbala språket. När konst används i ett samarbetssammanhang öppnas kommunikationens portar ytterligare.

Det tar mycket lång tid att bli ung.

– Pablo Picasso

  • Identitet: När man arbetar mellan generationerna kan man utforska olika roller, vilket kan leda till att man ytterligare utvidgar idéer om identitet. En del av att främja sin egen identitet kan vara att hävda en konstnärsidentitet. En konstnärsidentitet kan vara ett nytt sätt för en person att förstå sig själv när han eller hon utforskar ett nytt medium. Genom att delta i kreativa verkstäder kan människor med olika färdigheter utforska konsten tillsammans.
  • Nytt utrymme för att uttrycka sig: Konstnärliga färdigheter är ett värdefullt val för äldre vuxna eftersom många äldre vuxna i dag inte har utforskat konst sedan barndomen.
  • Att lära sig nya saker: När man inkluderar modern teknik i den konstnärliga processen som äldre vuxna kanske inte har haft tidigare erfarenhet av, ger man en möjlighet för den yngre generationen att lära ut och den äldre generationen att lära sig genom en samarbetsprocess. Denna process av pedagogiskt samarbete gör det möjligt för individer att uppleva nya identitetsroller och relationer.
  • Främja stolthet: Att lära sig nya färdigheter bidrar också till att främja stolthet. Konstnärliga skapelser ger en visuell, påtaglig representation av en individs färdigheter. Stolthet över produkten korrelerar med stolthet över sig själv. Konst kan vara ett sätt att främja känslor av självkänsla och självförtroende genom att ge äldre vuxna en meningsfull upplevelse.