Ämne 1: Introduktion

https://www.canva.com/

Interkulturellt lärande är mycket viktigt för att kunna leva i ett mångkulturellt och interreligiöst samhälle.

Under årens lopp har det inträffat många händelser som har orsakat separation mellan människor från olika länder och religioner, och därför hjälper dialog som aktivt lyssnande och utan fördomar oss att leva inte så mycket som individer utan som en grupp.