Ämne 1: Kreativ konst som ett medium som främjar lärande mellan generationer

  • Genom konsten kan man på ett kreativt och fantasifullt sätt uttrycka sina upplevelser. Idéer, känslor och insikter kommuniceras grundligt genom färger, bilder, rörelser, ord och ljud.
  • Kreativ konst gynnar :
    • Individer genom att förbättra fysisk kondition, känslomässig motståndskraft, psykisk hälsa och självförtroende. Kreativitet, som uppstår genom kreativ konst, ökar nyfikenheten och den intellektuella spänningen, två nödvändiga förutsättningar för inlärning.
    • Men även grupper: På kollektiv nivå bidrar kreativitet genom skapande konst till att främja socialt engagemang, samhällsidentitet och sammanhållning, stimulera social tillväxt och stödja välfungerande demokratiska samhällen (Lucas et al. 2020).
  • Det finns dock bara ett fåtal program som främjar kreativ konst som ett medel för intergenerationellt lärande, och deras nödvändighet bör flyttas till vuxenutbildare som kommer att tillämpa dessa metoder på fältet.

Den här videon visar ett tre månader långt projekt mellan boende på Extendicare Lakefield och familjer från hemskolan, som främjade skapande, lärande och lek mellan generationerna med hjälp av marionettspel.

LATA 65 är ett initiativ som utvecklats av WOOL – Covilhã Urban Art i samarbete med Cowork Lisboa. När lokala konstnärer insåg hur lätt urban konst nådde äldre invånare i de lokala scenkonstområdena bestämde de sig för att involvera dem i samarbetsaktiviteter som var mycket ovanliga för dem. Sedan dess har LATA 65 vuxit och når grupper av äldre människor i olika städer och länder.