Ämne 1: Plattformar för videokonferenser Zoom, Google Meets, Microsoft Teams

Vad är intergenerationellt lärande med hjälp av videokonferenser?

Utbildare måste ha en mängd olika färdigheter och kunskaper för att effektivt kunna underlätta lärandet för elever i olika åldersgrupper, oavsett om det är vuxna, ungdomar eller barn, och för elever med olika kulturella och sociala bakgrunder.

Denna interaktion innebär att skolelever diskuterar ett ämne i skolans läroplan via videokonferens med en grupp äldre som bor på en äldreboendeanläggning. Ett av målen för denna målinriktade interaktion är ömsesidigt och ömsesidigt lärande. Forskning visar att det finns andra sociala, beteendemässiga och hälsomässiga fördelar för båda åldersgrupperna som ett resultat av samspelet. Denna verksamhet bidrar också till att minska ensamhet, social isolering, brist på meningsfull mental stimulans och tristess hos många äldre människor. Den kan också inspirera skolelever att fundera på en karriär inom hälso- och äldreomsorgen.

Med en värld som förlitar sig mer och mer på teknik är det viktigt att få alla generationer att delta i mer intressanta inlärnings- och undervisningsprocesser. Det första ganska nya, men välkända sättet – undervisning/lärande online, onlinekonferens – är att använda videokonferensplattformar. Huvudprinciperna för de vanligaste plattformarna, deras användning och dolda knep:

  • Zoom
  • Google Meets
  • Microsoft Teams

Att bli en bättre lärare