Ämne 1: Utmaningar i samband med lärande mellan generationer

Baserat på den långa erfarenheten från europeiska organisationer som arbetar med generationsöverskridande frågor, identifieras de viktigaste utmaningarna för att uppnå effektiv kommunikation mellan generationerna som följande (eseniors.eu, u.n.):

  • En gemensam syn på att olika generationer inte kommer att ha några gemensamma ämnen att diskutera;
  • Den dominerande missuppfattningen att äldre vuxna och seniorer inte är intresserade av ny teknik;
  • Ungdomars hektiska liv;
  • Det finns en språkbarriär där nya ord eller betydelser som ungdomar använder i vardagen är okända för äldre generationer;
  • Den allmänna uppfattningen att det saknas möjligheter att kommunicera på ett framgångsrikt sätt.