Ämne 1: Vad anses vara effektiv kommunikation?

Enligt Coursera (2022) anses effektiv kommunikation vara “processen att utbyta idéer, tankar, åsikter, kunskap och data så att budskapet tas emot och förstås med tydlighet och syfte. När vi kommunicerar effektivt känner sig både avsändaren och mottagaren nöjda”.

De 5 C:s för effektiv kommunikation:

  • Klart
  • Korrekt
  • Komplett
  • Kortfattad
  • Omtänksam

https://prezi.com/p/ot12c5zaw16r/the-5-cs-of-effective-communication/

Detta foto av okänd författare är licensierat under CC BY-NC-ND