Ämne 1: Vad är interaktion?

Socialt samspel är en väsentlig och inneboende del av människan. Det har gjorts studier som visar att “trevliga sociala interaktioner leder till mer positiva effekter på välbefinnandet” hos de individer som deltar i interaktionen.

Det är också uppenbart att människor har ett behov av att tillhöra någonstans och skapa kontakter, och dessa kontakter skapas genom interaktion. Om dessa interaktioner är effektiva och meningsfulla kallas de för kommunikation. (Al-alawneh, M., 2019).

Men vad krävs för att engagera sig i en positiv och meningsfull interaktion?

Människor måste ha “sociala färdigheter” som hjälper dem att delta i social interaktion.

Några kriterier som definierar människors kompetens är:

  • Dialogiska kriterier
  • Klarhet
  • Förståelse
  • Effektivitet
  • Tillfredsställelse
  • Effektivitet
  • Lämplighet

Hur är det med interaktionsförmågan i situationer mellan generationerna?

Äldre människor har svårt att utveckla och upprätthålla vänskapsrelationer eftersom de långsamt saknar förmågan att kommunicera och skapa kontakter, vilket leder till att de upplever en viss grad av social isolering. Ändå visar vissa studier att tillämpningen av färdighetsträningsprogram kan ha en positiv effekt på deras kommunikations- och samtalsförmåga.

Hajek och Giles har föreslagit några begrepp som båda grupperna måste ha i åtanke:

  • Mindfulness: vara öppen för ny information och vara medveten om olika perspektiv.
  • En känsla av närvaro
  • Situationsmedvetenhet

https://www.linkedin.com/pulse