Ämne 1: Vad är mångkulturalism?

Mångkulturalism är ett objektivt och beskrivande begrepp för ett samhälle där olika kulturer förekommer. Vi kan konstatera att vårt land är mångkulturellt eftersom olika kulturella grupper samexisterar på samma territorium och bevarar sin kultur genom att skapa föreningar, öppna företag eller gudstjänstlokaler i de områden där de bor. (Accem, 2021)

Mångkulturalism är en rörelse som orienterar invandringspolitiken som främjar den kulturella utvecklingen av de etniska grupper som finns på ett territorium. Den har en anti-assimilationistisk karaktär och anspelar på rätten till olikheter, lika möjligheter och likabehandling.

Olika typer av mångkulturalism

Enligt (buscador, n.d.) kan två typer av kulturell mångfald anses föreligga:

  1. Faktuell mångkulturaliNormativ mångkulturalism:sm: Det är den som erkänner förekomsten av olika kulturer på ett territorium, men som inte reglerar den.
  2. Normative multiculturalism: Den handlar om de regler som reglerar förhållandet mellan olika kulturer (funktioner, rättigheter och skyldigheter).
  • De kännetecken som kännetecknar multikulturalism är följande (Raffino, 2021):
  • Inkludering av etniska grupper och minoritetsgrupper.
  • Fredlig samexistens.
  • En bred, rättvis och tolerant samhällsmodell.