Ämne 2: Ett verktyg för att lösa problem

Som Torradeflot (2012) påpekar är interreligiös och interreligiös dialog, liksom dialog mellan och inom religioner, en nyckelprioritering för alla initiativ för interreligiös dialog som inspireras av FN:s doktrin. Den kulturella mångfalden manifesteras på ett betydande sätt i den religiösa mångfalden och mångfalden av övertygelser och måste förmedlas på ett positivt sätt genom dialog mellan kulturer och religioner. Dialogen är ett privilegierat och oumbärligt verktyg för att förebygga och förhindra konflikter och för medling (Torradeflot, 2008).

https://www.canva.com/