Ämne 2: Färdigheter som förvärvats genom interaktion mellan generationerna

Intergenerationella projekt förbättrar olika färdigheter för både unga och gamla grupper.

Ungdomar

  • Kommunikation
  • Bredare sociala färdigheter
  • Ökat självförtroende och ökad självkänsla

Äldre

  • Mer aktiv
  • Minskad isolering
  • Möjlighet att skapa relationer
  • Återvunnen känsla av värde