Ämne 2: Fördelar med effektiv kommunikation mellan generationerna

Några av fördelarna med effektiv kommunikation mellan generationerna för både yngre och äldre deltagare är följande:

Unga deltagare:

  • De får yrkeserfarenhet av de äldre deltagarna.
  • De får nya livserfarenheter och minnen.
  • De kan skapa användbara relationer och kontakter, äldre människor kan fungera som “dörröppnare” och “förebilder” när unga människor söker jobb.
  • Viktigt för ungdomarnas självutveckling och det sker en överföring av traditioner.

Äldre deltagare

  • De kan dela med sig av sina livserfarenheter (vilket kan bidra till att motverka social isolering).
  • De skapar nya kontakter och relationer med ungdomar.
  • De kan komma ikapp med ämnen och språk som används av ungdomarna (kan bidra till att motverka social isolering).
  • De kan utveckla färdigheter i samband med ny teknik.
  • Deras fritid används på ett användbart och produktivt sätt.

Den här korta videon förklarar hur en förståelse för olika generationer leder till effektiv kommunikation på arbetsplatsen. Den ger exempel på hur man ignorerar generationsskillnader och fokuserar på konflikten i samband med beteende och prestationer, inte på personen eller dess ålder. Även om den främst är inriktad på arbetsplatsen är den en lysande källa för att förstå generationskommunikation i utbildningsmiljöer. Generational Communication Gaps in the Workplace – YouTube