Ämne 2: Identifiering av intergenerationell pedagogik och intergenerationellt arbete

Skolorna gör ofta utflykter till parker och äldreboenden, där två generationer ofta interagerar med varandra. I vissa kulturer är det normalt att olika generationer bor tillsammans och lagar mat tillsammans, vilket ger stora möjligheter till lärande mellan generationerna.

Det finns ofta många program i skolorna som ofta främjar pedagogik mellan generationerna.

Till exempel:

  • Storebror/storasyster (Big Brothers Big Sister International | (bbbsi.org)).
  • Adoptera en mor- eller farförälder (Home | Adopt a Grandparent Program),
  • Fester (julevenemang eller julföreställningar)
  • Utveckling av ett släktträd
  • Uppgifter eller projekt som kräver att barnen talar med äldre familjemedlemmar för att lära sig mer om deras historia eller kultur.
  • Matlagning, konst och hantverk där barnen behöver stöd av sina mor- och farföräldrar.

Intergenerationellt lärande kan ge meningsfulla och transformativa inlärningsmiljöer för både unga och gamla, och detta främjas nu i stor utsträckning på forsknings-, policy- och praktiknivå.

Video: Seniors homes bring young and adults together