Ämne 2: Liknande “utmaningar” mellan intergenerationellt lärande och arbetskraft med flera generationer

Den viktigaste “utmaningen” är att motverka skadliga stereotyper som är kopplade till generationer och ersätta dem med en djup förståelse för varför människor kan bete sig på unika och värdefulla sätt som kan komplettera och gynna varandra.

De vanligaste generationsgrupperna: (Waldman, 2021)

  • Den tysta generationen (födda 1925-1945; stereotyp: lojal men traditionell)
  • Baby boomers (1946-1964; stereotyp: samarbetsvilliga men ovilliga till förändring).
  • Generation X (1965-1980; stereotyp: oberoende men dyster).
  • Millennials (1981-2000; stereotyp: drivna men berättigade).
  • Generation Z (2001-2020; stereotyp: progressiv men illojal).

Vi uppvisar tydligen unika personlighetsdrag och värderingar, men professor Gerhardt(2020) förklarar att dessa generationsstereotyper är problematiska och att vi måste övervinna åldersfördomar genom att utveckla ömsesidig respekt för varandra. Han föreslår öppna tillvägagångssätt för att balansera de olika generationernas olika intressen.

Några exempel öppna tillvägagångssätt:

  • Utmana individer att inte bara acceptera generationsskillnader utan även utnyttja dem proaktivt.
  • Lär dig hur du navigerar och firar generationsskillnader i alla miljöer.
  • Lär dig att samarbeta med och uppskatta unika preferenser, vanor och beteenden.

Detta foto av okänd författare är licensierat under CC BY-ND

Detta foto av okänd författare är licensierat under CC BY-SA

Utmana skadliga stereotyper från olika generationer

Syftet med det generationsövergripande lärandet är attbekämpa stereotyper som t.ex. åldersdiskriminering och kan bidra till att ta itu med demografiska förändringar och skapa solidaritet över hela livscykeln.(Clyde Α., & Kerr Β., 2022).

Det som händer i arbetslivet när det gäller generationskohorter har skapat ett utrymme där “generationsklyftor” splittrar oss mer än de förenar oss, vilket ger ett intryck av att det förändrar allt att vara född under en annan period.

“En känsla av generationer i krigav Leah Georges (socialpsykolog) förklarar hur generationsstereotyper hindrar oss från att bygga relationer.

tänk om jag säger att dessa generationer kanske inte existerar? “

” Vi är mycket mer lika varandra än vi är olika. “

Den här videon förklarar hur man navigerar på en arbetsplats med flera generationer. På samma sätt som på arbetsplatsen verkar en generationsöverskridande miljö stå inför liknande utmaningar. Leah Georges föreslår sätt att övervinna generationsstereotyper som är tillämpliga i ett mer allmänt sammanhang.  Navigating the Multigenerational Workplace | Leah Georges | TEDxCreightonU – YouTube