Ämne 2: Välj aktiviteter

När du har fastställt målen för ett generationsöverskridande projekt är nästa sak att tänka på aktiviteterna som du ska inkludera.

Aktiviteterna kan variera beroende på deltagarnas ålder och energinivå, därför är det viktigt att ta hänsyn till gruppens dynamik, deras intressen och förmågor. Tänk på att alla ska kunna svara på de förberedda aktiviteterna.

Eftersom det i generationsöverskridande projekt deltar äldre deltagare måste de föreslagna aktiviteterna anpassas till deras fysiska och mentala förmåga.

Här är några frågor att fundera på:

  • Vilken typ av energinivåer kommer du att arbeta med?
  • Kommer deltagarna att vara intresserade av en mer passiv eller aktiv roll?
  • Hur skickliga kommer deltagarna att vara när det gäller att slutföra uppgiften?

När du utvecklar verksamheten är ditt mål att se till att:

  • Alla kommer att njuta av dem
  • Uppgifterna är meningsfulla för alla
  • Aktiviteterna skapar och upprätthåller självkänsla
  • En vänlig miljö skapas
  • Livskvaliteten förbättras

https://www.freepik.com