Ämne 3: Digitalt innehåll som ingår i EdrawMax, Quizlet, Edpuzzle

Utbildning är en viktig del i utvecklingen av god praxis för generationsöverskridande verksamhet. Människor på alla nivåer i arbetet – strateger, högre chefer, handledare, volontärer, familjemedlemmar och enskilda personer – behöver gedigna kunskaper om vad generationsöverskridande praktik faktiskt är och vilka fördelar den har för de inblandade. Med kunskap följer självförtroende för att framgångsrikt utforma, underlätta, mäta och utvärdera effekterna av det generationsövergripande initiativet.

Aktiviteter och lärande måste vara lämpliga och intressanta för alla. Det finns några verktyg som kan göra lärandet mer attraktivt för både äldre och yngre:

EdrawMax. Planera, visualisera och presentera bättre resultat med diagramprogramvara

Quizlet.Forskning visar att det är effektivare att testa sig själv med hjälp av flashcards än att läsa om anteckningarna. Quizlet används av elever i över 100 olika ämnen, från matematik till medicin och moderna språk.

Edpuzzle. Engagemang som du kan se, resultat som du kan mäta. Ge eleverna möjlighet att ta en aktiv roll i sitt lärande med interaktiva videolektioner som väcker kreativitet och nyfikenhet.

https://www.freepik.com