Ämne 3: Effekter i samhället

Unesco (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur) understryker i sin allmänna förklaring om kulturell mångfald i artikel 2 vikten av kulturell pluralism som ett positivt politiskt svar på den kulturella mångfalden i dagens samhällen.

“Artikel 2 – Från kulturell mångfald till kulturell pluralism:

I våra alltmer diversifierade samhällen är det viktigt att säkerställa ett harmoniskt samspel och en vilja att leva tillsammans för individer och grupper med pluralistiska, varierade och dynamiska kulturella identiteter.

En politik som främjar integration och deltagande av alla medborgare garanterar social sammanhållning, ett livskraftigt civilt samhälle och fred. Kulturell pluralism är ett politiskt svar på den kulturella mångfalden. Den kulturella pluralismen, som är oskiljaktig från ett demokratiskt sammanhang, främjar kulturellt utbyte och utveckling av den kreativa förmåga som ger näring åt det offentliga livet.

https://www.canva.com/