Ämne 3: Exempel på effektiv interaktion mellan ungdomar och äldre

Några färdigheter och sätt att interagera på ett effektivt sätt i en generationsöverskridande miljö är:

 • Ställa en fråga
 • Ögonkontakt
 • Positiva och negativa påståenden
 • Att be om ursäkt
 • Uttrycka tillgivenhet

Båda parter bör inse att lärande mellan generationer är ett förhållande som bygger på ömsesidig kärlek och stöd.

Några aktiviteter som kan främja kommunikation och interaktion mellan ungdomar och äldre är följande (Nguyen et al.):

 • Gemensamma fritidsaktiviteter.
 • spela kort
 • titta på TV tillsammans
 • spela datorspel

Här presenterar vi några exempel på projekt som lyckats främja samverkan mellan äldre- och ungdomsgrupper:

 • Nguyen et al. (2015) försökte överbrygga den digitala generationsklyftan mellan generationerna genom ett utbildningsprogram. De har rekryterat äldre personer med olika bakgrund samt frivilliga ungdomar i åldrarna 10-15 år. Projektet omfattade interaktionsavsnitt varje vecka under tre månader, och varje äldre person tilldelades att samarbeta med en ung person. Ett särskilt spel valdes ut för deltagarna att engagera sig i och deras kommunikation och interaktion observerades genom intervjuer och frågeformulär. Resultaten av denna studie bidrar till kopplingen mellan kommunikation och sociala spel – slutsatsen är att användningen av sociala spel betonar interaktion och kommunikation mellan generationer mellan unga och äldre. Sådana spel ger fler möjligheter till intergenerationell interaktion och ökar motivationen för kommunikation bland deltagarna.
 • Ett annat exempel där yngre och äldre generationer interagerar effektivt är projektet “History Alive!” som drivs av Elders Share the Arts (ESTA). Projektet uppmuntrar till kommunikation mellan olika generationer genom att skapa ett utrymme för dialog om deras gemensamma drag och skillnader. Deltagarna väljs ut från lokala skolor och äldreboenden och får ett diskussionsämne. Deltagarna kan diskutera ämnena med hjälp av teaterkonst, visuell konst, berättande och skrivande. Enligt ESTA:s verkställande direktör är fördelarna med projektet många: de äldre lär sig presentationsförmåga och förbättrar sin engelska (om engelska är deras andraspråk), och de får möjlighet att dela med sig av sina livshistorier till en annan generation. Ungdomarna å andra sidan lär sig att respektera de äldre och betrakta dem som en del av samhället, och de blir mer engagerade i äldrefrågor (Neugass H., Beete P. 2015).
 • I en annan studie som genomfördes i Spanien försökte forskarna granska effektiviteten hos 133 generationsöverskridande projekt. Här är deras slutsatser från de preliminära resultaten:
  • Både unga och äldre människor hade ökad nyfikenhet och upptäckarglädje för nya verkligheter.
  • Äldre personer var motiverade att lära sig nya saker.
  • Båda grupperna engagerade sig i undervisning och inlärning.
  • Det fanns ett ömsesidigt stöd.
  • De yngre visade mer respekt för de äldre.