Ämne 3: Hur man säkerställer effektiv kommunikation inom deltagarna

Tänk din målgrupp: Vem? Var medveten om

Öppenhetdirekt, ärlig kommunikation

Öva aktivt lyssnande: full uppmärksamhet i ett kommunikationsutbyte.

Jämlikhet – social lyhördhet

Gör ditt budskap tydligt som möjligt: Använd de 5C:s

Optimism – ha en positiv inställning

Använd rätt medium eller plattform: välj plattformen i enlighet med detta.

Miljö var kommunicerar du?

Detta foto av okänd författare är licensierat under CC BY