Ämne 3: Hur man utbyter idéer

När du pratar med andra människor och utbyter idéer om kulturella ämnen, är detta utbyte:

 • bör vara ett öppet och respektfullt utbyte av idéer.
 • kan ske mellan enskilda personer eller i en grupp
 • De berörda personerna kan ha olika religiös bakgrund och kulturell bakgrund.
 • bör bygga på förståelse och ömsesidig respekt.

hjälper oss att:

 • hantera och komma till rätta med livet i en mångfalden och mångkulturell värld.
 • uppfylla ett ansvar.
 • förbereder oss för utbildning i globalt medborgarskap.

De viktigaste värdena för interkulturellt lärande är:

 • mänskliga rättigheter
 • social rättvisa
 • mångfald
 • jämställdhet mellan könen
 • global hållbarhet