Ämne 3: Inställning

  • Det finns olika alternativ när det gäller den plats där aktiviteterna ska äga rum. Beroende på gruppens behov kan du bestämma om miljön ska vara inomhus eller utomhus, om belysningen är tillräcklig och om den är tillgänglig för alla deltagare.
  • Det bör vara en miljö där både äldre och yngre deltagare föredrar och känner sig bekväma.

Exempel på projekt för generationsöverskridande verksamhet i Storbritannien men även internationellt:

  • dagcenter
  • vård i hemmet
  • förskolevård
  • skolor
  • universitet
  • samhällen