Ämne 3: Praktiska utmaningar när man kopplar samman olika generationer i utbildningen

Vissa utmaningar beror på hur intergenerationellt lärande är inbäddat i vårt nuvarande system för lärande och vår politik (EPALE, 2020).

  • Socialpolitiska begränsningar, de externa kontroller av individens frihet som samhället upprätthåller;
  • Rigida institutionella strukturer och konventioner, t.ex. utbildningsbyggnader, i förhållande till fysisk tillgänglighet.
  • Brist på branschkunskap och organisatorisk kapacitet, t.ex. i fråga om ledning och strategi;
  • Personalens ovilja och brist på utbildning;
  • Avsaknad av en läroplan för generationsöverskridande lärande;
  • Begränsad finansiering och begränsade resurser.

Detta foto av okänd författare är licensierat under CC BY-ND